Ochrona strony przed atakiem DoS

Atak DoS (z angielskiego Denial of Service – odmowa dostępu) ma na celu wysycić dostępne zasoby serwera, co skutkuje brakiem dostępu do strony.

Wyróżniamy dwa rodzaje ataków DoS:

Powyżej podane są tylko dwa przykłady, jednak w rzeczywistości potencjalnych wektorów jest znacznie więcej. Na uwagę zasługuje fakt, że przy tym ataku zwykły laptop podłączony do Internetu mobilnego jest w stanie przeciążyć serwer podłączony do łącza światłowodowego.

W efekcie powyższych ataków użytkownicy i klienci nie mają dostępu do aplikacji.  Zamiast strony otrzymują informację w przeglądarce, że połączenie z serwerem trwało zbyt długo i zostało przerwane. Skutki takiej sytuacji dla każdego biznesu będą inne. W przypadku, gdy dostępność aplikacji ma kluczową rolę, prowadzić to może do nieprzewidzianych przestojów, kar umownych, ucieczki klientów do konkurencji, a nawet na utracie marki i reputacji.

Web Application Firewall znajdujący się w chmurze bierze „na siebie” atak Denial of Service w pierwszej kolejności. Przyjmując cały ruch sieciowy przeprowadza wstępną selekcję i przesyła do Twojej strony tylko ruch generowany przez prawdziwych użytkowników i klientów.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się wiecej lub zapytać o bezpłatną wycenę? Zapraszamy do kontaktu!